Sveiko proto vagys

March 2, 2011
By HRL
Sveiko proto vagys

Tėvynės sąjunga, socialdemokratai, liberalcentristai, liberalai – šios partijos niekada nebalsuos už tai, kad Vilniaus miestas nutrauktų AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuomos sutartį su „Rubicon group“ susijusioms įmonėms, nes visos šios partijos maitinasi iš juodosios rubikono buhalterijos. Kitaip sakant, net ir po rinkimų niekas nepasikeis, nes nė viena partija nebandys kirsti šakos, ant kurios sėdi, ir vilniečiai ir toliau turės mokėti milijonus litų už išpūstas „Rubikon group“ sąskaitas.

Liberalų sąjūdis, vadovaujamas Eligijaus Masiulio, visas aikštes ir eterį užtvindė savo atvaizdais, kviesdami balsuoti už „sveiko proto dešiniuosius“. Tokie resursai, kurių minėta partija niekada anksčiau neturėjo, liudija apie tai, kad susisiekimo sferoje esančios įmonės dosniai atsidėkoja Liberalų sąjūdžiui už valstybinius užsakymus.
Dar praėjusius savivaldos rinkimus Tėvynės sąjunga surinko nemažai balsų dėl to, kad jų lyderis Kęstutis Masiulis aÅ¡triai kritikavo minėtą sutartį ir žadėjo, kad ji bus nutraukta. Deja, įvyko prieÅ¡ingai – vos tik rinkimus Vilniuje laimėjusi partija Tvarka ir teisingumas labai Å¡velniai prakalbo apie bÅ«tinybę naikinti Å¡ią sutartį, nes neaiÅ¡ku, už ką ir kiek moka vilniečiai už Å¡ildymą, kai Å¡i partija buvo suskaldyta ir nustumta nuo valdžios. Naują daugumą sudarę konservatoriai jau nebežaidė masiulio žaidimų ir jų lyderis, Vilniaus meras Vilius Navickas iÅ¡kėlė klausimą, kad VÅ T nuomą „Rubicon“ įmonėms reikia pratęsti dar keliasdeÅ¡imčiai metų. Å is klausimas buvo plačiai diskutuojamas tarybos posėdyje, ir pasak vieno iÅ¡ tarybos nario, „frontininkų“ Algirdo Paleckio, tuomet labai aiÅ¡kiai matėsi, kas yra kas.Â
„Gražu buvo žiÅ«rėti, kaip dalis socialdemokratų ir kitų frakcijų atstovai pasisakė už tai, kad sutartis su „Rubicon group“ bÅ«tų pratęsta, – sakė A.Paleckis LL, – tačiau kritikos smaigalyje buvo meras Vilius Navickas, kuris susiurbė visą negatyvą, ir kuris pats jautė, kad jo vadovavimas eina į pabaigą ir jam viskas buvo „dzin“. Dabar girdėjau tokias kalbas, kad „Rubikon group“ galutinai nutarė kelti į valdžią Vilniaus vicemerą Romą Adomavičių, nes jis jiems gerai tarnauja. Manau, kad R.Adomavičius nutarė jungtis su senąja LDDP gvardija, ir paskui „Rubikon group“ jį kels prieÅ¡ socdemų pirmininką Algirdą Butkevičių, nes R.Adomavičius gerai pasitarnavo.  Bijau, kad rubikonas jau yra ne tik konservatorių, sveiko proto deÅ¡iniųjų, bet ir kitų partijų problema, kai tik Juozas Imbrasas pradėjo kelti šį klausimą, jis iÅ¡ karto ėmė buksuoti. Problema ta, kad praktiÅ¡kai visos partijos vienaip ar kitaip susiję su „Rubicon group“, tačiau ta parama yra paslėpta. IÅ¡ tų partijų, kurios dabar valdo Vilnių ir gal bÅ«t pratęs savo valdymą po rinkimų, aÅ¡ nematau nė vienos, kurį galėtų pakeisti padėtį, iÅ¡skyrus Frontą. Visos kitos partijos yra „pariÅ¡tos“. AÅ¡ suprantu, kad jeigu mes laimėsime nemažai balsų, mus taip pat bandys papirkti. Tačiau aÅ¡ manau, kad dar yra žmonių, kurie atsilaiko prieÅ¡ pinigus, ir manau, kad vien mano partijos balsų nepakaks, kad groti Vilniuje pirmu smuiku. Mes geriausiu atveju galime bÅ«ti koalicijoje, nors ir manau, kad anti-rubikoniÅ¡kos partijos Vilniuje praktiÅ¡kai daugiau nėra. AiÅ¡ku, smagu, kad Prezidentė pradėjo moraliÅ¡kai remti tuos, kurie pasisako prieÅ¡ monopolijas Vilniuje. PrieÅ¡ ketverius metus girdėjau tokias kalbas, kad daug kas eina į rinkimus, nes žino, kad patekę į valdžią, ir tapę vienu iÅ¡ 51 tarybos nario, jie taps įvairių papirkinėjimų objektu ir tada galės lengvai parsiduoti. Papirkimo sumos tada svyravo nuo 50 tÅ«kst. iki 200 tÅ«kst. litų, priklausomai nuo balso vertės“.

A.Paleckis mano, kad papirkinėjami ne tik atskiri politikai, bet ir partijos, kurios kainuoja daug brangiau, nes partijų lyderiams reikia numalÅ¡inti bruzdėjimus partijų viduje.  „Partijų lyderiai gauna po kelis milijonus, gali gauti iki deÅ¡imt milijonų litų, nes jie irgi turi atlikti savo darbą – paskirstyti pinigus, įtikinti eilinius narius ir bruzdančias partijos apačias ir sutvarkyti vieÅ¡uosius ryÅ¡ius, – sakė A.Paleckis, – bÅ«na ir taip, kad prasiskolinusiems tarybos nariams yra padedama gražinti skolas, arba nuperkami nauji butai. Kadangi rubikonas turi įtakos ir Lietuvos teisėsaugoje, gali bÅ«ti, kad jie paveikia kai kuriuos teisėjus ar prokurorus padėti į bėdą pakliuvusius tarybos narius. Tam, kad papirkti politikus, rubikonas iÅ¡plauna daug pinigų per įvarius fiktyvius remontus“.
Jis skeptiškos nuomonės ir apie nepriklausomus kandidatus, nes sąrašo „Mūsų reikalas“ pirmininkas Stančikas anksčiau dirbo pas Artūrą Zuoką, vėliau – Valinskui.

Lietuvos Å¡ilumos Å«kius apraizgiusi UAB „Rubicon group“ savo „juodojoje“ buhalterijoje įrašė ir mokėjimus dar vienam savo „abonentui“ – „Kubilas.koncerv“. Tai, kad pinigus už Å ilumos Å«kio įstatymo priėmimą gavo ir dabartinė valdančioji Tėvynės sąjunga, LL patvirtino ir vienas aukÅ¡tas teisėtvarkos pareigÅ«nas. Jo žiniomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 2004 m. vasarą pradėjo kratas didžiausių politinių partijų – socialdemokratų, konservatorių, liberalcentristų bÅ«stinėse po to, kai gavo informacijos, kad „Rubicon group“ gali sužinoti apie tai, kad STT jau kelis metus seka Å¡ios įmonės vadovus. „Atsirado pavojus, kad įtariamieji bandys sunaikinti įrodymus, o be to, tyrimą prižiÅ«rinčios Generalinės prokuratÅ«ros prokurorai pritarė kratoms, sakydami, kad jeigu surinkote tiek daug įkalčių, tai ko dar laukiate“, – pasakojo Å¡is pareigÅ«nas.

Pinigai buvo mokami partijoms už tai, kad jos balsuotų už tai, kad „Vilniaus šilumos tinklai“ būtų išnuomoti Prancūzijos kompanijai „Dalkia“. Manoma, kad kyšininkavimą inspiravo patys prancūzai, tam panaudodami savo tarpininką „Rubicon group“ tam atvejui, kad jeigu įkliūtų su kyšiais, tai nebūtų sugadinta didelės korporacijos reputacija.
 „Didelės ir save gerbiančios korporacijos visada kyÅ¡ius Lietuvoje moka per savo dilerius arba įgaliotus atstovus, kad nesėkmės atveju galėtų apsimesti, kad nieko nežino“, – LL sakė vienas stambios užsienio kompanijos vadovas. IÅ¡imtimi galima pavadinti tik Vokietijos korporaciją „Siemens“, kuri neseniai sutiko sumokėti 1,4 mlrd. dolerių baudą už tai, kad kyÅ¡ininkavo JAV.

Didžiausi kyšiai – už Šilumos ūkio įstatymą
Didžiausios kyÅ¡ių sumos buvo iÅ¡leistos už Å ilumos Å«kio įstatymą, kuris buvo priimtas Seime dar 2004 m. gegužės 5 d., ir už kurį vieningai balsavo konservatoriai, liberalai ir socdemai. Å is įstatymas iÅ¡ esmės nesuteikia galimybės vartotojams atsijungti nuo centrinės Å¡ildymo sistemos.  Tuomet Prezidento pareigas ėjęs Rolandas Paksas vetavo šį įstatymą. Pasak PrezidentÅ«ros Teisės departamento teisininkų, Å ilumos Å«kio įstatymas, turėjęs ginti daugumos Lietuvos gyventojų, kaip centralizuoto Å¡ilumos Å«kio vartotojų, interesus, įtvirtina tokį reguliavimo mechanizmą, kuris paprasčiausiai teisiÅ¡kai fiksuoja esančią situaciją.Â
Teisininkų nuomone, toks mechanizmas prieštarauja Civilinio kodekso nuostatoms ir nesudaro sąlygų pokyčiams šioje rinkoje, visiškai nėra numatomas esamų akivaizdžių problemų šilumos ūkyje sprendimas. Vėliau Seimas, balsuodamas antrą kartą, šį veto atmetė.
Beje, 2003 m. gegužės 20 d. Seimo posėdžio stenograma atskleidžia, kad Seimo nariai puikiai suprato, kad balsuoja už Å¡ilumos Å«kio monopolizavimą. Tame posėdyje Seimo narys A. Matulevičius sakė: „…dabar kai kas sako, iÅ¡ tikrųjų žmonės atsijungs masiÅ¡kai nuo centralizuoto Å¡ildymo ir Lietuvoje bus tragedija. Tikrai nebus to masiÅ¡ko atsijungimo visų pirma dėl to, kad daugiabučių namų gyventojai neturi pinigų nei tiems namams Å¡ildyti, vadinamajai renovacijai, nei modernioms sistemoms įsirengti ir panaÅ¡iai. Daugiausia tie, kurie turtingi, gyvena arba kotedžuose, arba atskiruose namuose ir jau turi autonominius Å¡ildymus. Taigi tie žmonės nepuls atsijungti, nes norint atsijungti reikia pinigų. Man Å¡iame įstatyme labiausiai kliÅ«va, kad nėra sutvarkyta tai, kad tas centralizuotas Å¡ildymas bÅ«tų pigiausias, nes teoriÅ¡kai kalbama, kad taip įmanoma. Å is įstatymas neskatina to daryti…”
Tarp kyšininkų – ir Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis?
Kaip žinia, Seimo Antikorupcijos komisija, įvertinusi Generalinės prokuratūros pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn prokuratūros Seimo narius, savo 2004 m. liepos 27 d. išvadoje nurodė, kad yra pagrindas manyti, jog, be kitų išvadoje paminėtų Seimo narių ir atsakingų valstybės pareigūnų, Seimo statuto, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus pažeidė ir Seimo narys Eligijus Masiulis.
Komisijai pateikti protokolai apie komunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę patvirtina gana aktyvų E. Masiulio bendravimą telefonu su „Rubikon“ įmonių grupės akcininku, UAB „Rubikon group“, UAB „Dalkia Lietuva“, AB „Vilniaus energija“, UAB „Litekso“ valdybos nariu, Lietuvos Å¡ilumos tiekėjų asociacijos tarybos nariu Andriumi Janukoniu, Seime svarstant ir priimant Å ilumos Å«kio įstatymą.  2003 m. balandžio 1 d.  E. Masiulis paskambino A. Janukoniui ir paaiÅ¡kino kitų partijų poziciją bei apsisprendimą dėl balsavimo: Liberalų ir centro frakcija balsuos laisvai, bet jis netikįs, kad įstatymas bus priimtas. IÅ¡siaiÅ¡kinęs padėtį Seime, A. Janukonis pakvietė E. Masiulį ir G. Steponavičių rytojaus dieną kartu papusryčiauti.Â
2003 m. gegužės 19 d. A. Janukonis telefonu teiravosi E. Masiulio dėl frakcijos balsavimo, svarstant Prezidento veto. A. Janukonis užsiminė, kad konservatoriai ir valdančioji koalicija balsuos už veto atmetimą. Tą pačią dieną A. Janukonis vėl paskambinęs E.Masiuliui prašė, kad frakcija būtų įtikinta atmesti Prezidento veto. E. Masiulis patikino A. Janukonį, kad jis skambins pavaduotojams ir mėgins „peržaidinėti situaciją“. 2003 m. birželio 18 d. A. Janukonis telefonu paprašė E. Masiulį paremti V. Andriukaičio ir A. Butkevičiaus teikiamą projektą dėl dujų. E. Masiulis pažadėjo paremti šį projektą ir iš ryto pašnekėti bei pakalbinti frakcijos narius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats