Tarptautinis skandalas – Lietuvos teisėjas yra atsakingas už „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus“ bylose prieÅ¡ Lietuvą

July 19, 2014
By HRL

Pagal slaptą informaciją, kuri pasiekė mÅ«s iÅ¡ Europos Žmogaus Teisių Teismo, posėdžiai StrasbÅ«re iÅ¡ viso nevyksta vadinamame “ProcedÅ«roje raÅ¡tu”, tiktai apie 30 (trisdeÅ¡imt) bylos iÅ¡ 185000 bylų bus nagrinėti Didžiosios Kolegijos vieÅ¡ame teismo posėdyje, o tai yra jau grÅ«bus ir sistemingas Konvencijos Å¡eÅ¡to straipsnio pažeidimas („teisė į viešą teismo posėdį“). “ProcedÅ«ra raÅ¡tu” prasidėjo tiktai nuo lapkričio 1998 metų, “jų″ pagrindinimas: neturime laiko, kiekvieną bylą nagrinėti vieÅ¡ai.

Suprantama, kad neturi laiko, bet tada jie buvo įpareigoti, paskelbti Europos Žmogaus Teisių Teismo bankrotą, o ne, grubiai pažeidžiant Konvencijos Å¡eÅ¡tą straipsnį, labai gudriai iÅ¡sigalvoti ir įvesti “ProcedÅ«rą raÅ¡tu”.

Visi skundai ir laiÅ¡kai Europos Žmogaus Teisių Teismui arba antros sekcijos pirmininkui p. Guido Raimondi bus pradžioje perduoti Lietuvos „teisės referentui“ M. Černiauskui, kuris bendrauja su teisėju-pranešėju, o tas yra bÅ«tent Egidijus KÅ«ris, (asmuo, kuris buvo „ypatingai garbingo komunisto vardo vertas žmogus“, labai aktyvus ir įsitikinęs neteisėto okupacinio režimo Å¡alininkas ir kolaborantas, komjaunimo veikėjas ir Lenino stipendiatas). Jie apsvarstys, kokiu bÅ«du galima manipuliuoti tam tikrą režimui „nemalonų“ skundą, nekontroliuojamai ir nebaudžiamai, nes jie turi teisinę imunitetą. „Apsvarstymu“ metu M. Černiauskas įteikia KÅ«riui savo „pasiÅ«lymus“, o KÅ«ris panaudos tokius „pasiÅ«lymus“ savo „Europos Žmogaus Teisių Teismo“ sprendimo projekte. Tokia “ProcedÅ«ra” paprastai reiÅ¡kia, kad sekcijos pranešėjas – o pranešėjas yra visada atsakovės-valstybės teisėjas (antrojoje teismo sekcijoje tai yra bÅ«tent Egidijus KÅ«ris, kurio tėvas Pranas KÅ«ris („teisingumo „ministeris“ ir komunistų partijos Centralinio Komiteto narys) buvo vienas aukščiausių neteisėto okupacinio režimo kolaborantų) parengia ” Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo projektą”, po to (kartu su didele daugybe kitų ” Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų projektais”) perduos kitiems teisėjams į jų kambarį (neva „privačiam apsvarstymui“). Å itas “perdavimas privačiam apsvarstymui“ – angliÅ¡kai: „for deliberation in private)” reiÅ¡kia, kad sekretorė stumia vagonėlį su gal 50 ar daugiau tokių pranešėjo parengtų ” Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu projektais” ir mes visą kruvą tokių „sprendimo projektų“ teisėjams ant darbo stalą. Ten po truputį gulės labai didelis “kalnas” tokių “projektų″. AiÅ¡ku, kad teisėjai stums viską į Å¡oną, nes jie turi pasiruoÅ¡ti 30 bylų nagrinėjimui vieÅ¡ame teismo posėdyje Didžiojoje Kolegijoje. O pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo reglamentą Å¡itas “teisėjų nereagavimas į pranešėjo paruoÅ¡tą projektą” turi bÅ«ti įvertintas kaip sutikimas. Tuo bÅ«du pranešėjo projektas stebuklingai yra transformuotas į ” Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą”, nors kartais ir iÅ¡imtinai teisėjai tikrai nagrinėja vieną ypatingą „projektą“ (tačiau ne bylą, tai yra esminis skirtumas), tai yra labai labai retas atvejis, kai vienas teisėjas yra kitos nuomonės, reiÅ¡kia, kažkas pranešėjo „projekte“ jam – visiÅ¡kai atsitiktinai -krito į akis kaip neįmanomas dalykas, tačiau 99.99 % įteiktų „projektų“ taps Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais, nes teisėjai tikrai neturi laiko, patikrinti bylų turinį, reiÅ¡kia, palyginti „projekto“ detalius su bylos turiniu. Dėl to, nors ant „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo“ yra septyniu teisėju pavardės, tačiau neegzistuoja dokumentas su įvardintų teisėjų paraÅ¡ais, kadangi jie nieko nematė, nieko nepatikrino ir nieko nepasirašė …

Dėl to galima drąsiai teigti, kad Egidijus Kūris laukia Strasbūre kaip voras, pagaunantis visus iš Lietuvos atskrendančius vabzdžius savo tinkle.

Ryšium su tuo reikia pabrėžti, kad irgi buvusi Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, dabartine Lietuvos Konstitucinio teismo teisėja, Danutė Jočienė, pokalbyje su Jūrate Kiauniene 2009-8-4 d. Vilniuje įspėjo, kad „nereikia tikėtis teisingumą rąsti Strasbūre, jo ten nėra“.
Su tokia nuomone turime sutikti. „Procedūra raštu“ yra teisinė komedija.

IÅ¡vada:
Pradžioje reikia reikalauti, pranešėjo funkcijas perduoti nepriklausomam teisėjui iš Den Hago Tarptautinės Teisės Tribunolo, po to pakeisti teisėjus, kurie atstovauja valstybėms-atsakovėms Europos Žmogaus Teisių Teisme, žmogaus teisių gynimo ekspertais. Galu gale, arba išformuoti Europos Žmogaus Teisių Teismą visiškai kaip „de facto“ Valstybių-Atsakovų instrumentą arba paskirti valstybėms, kurios pakartotinai pažeidžia žmogaus teises – baudžiamuosius pinigus (angliškai: „punitive damages“), pavyzdžiui milijona eurų už kiekvieną žmogaus teisių pažeidimų atvėjį, tada praktiškai ir po truputį daugiau nebeatsitiktų jokių žmogaus teisių pažeidimų valstybėse.

Bus daugiau.

2 Responses to Tarptautinis skandalas – Lietuvos teisėjas yra atsakingas už „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus“ bylose prieÅ¡ Lietuvą

  1. Zenonas Jurgelevičius on August 2, 2014 at 6:51 pm

    Dabar aiÅ¡ku, kodėl EŽTT nusikaltimais nelaiko nei posovietinį sovietinių, piliečių nuosavybės teises į žemės valdas reglamentavusių teisės aktų teisinės prasmės aiÅ¡kinimo suklastojimą, nei to suklastojimo “teisinėms pasekmėms” paÅ¡alinti skirtų posovietinių 1991-06-18 ir 1997-07-01 specialiųjų “nuosavybės teisių atkÅ«rimo įstatymų″ priėmimą – kuriuos vykdant tos teisės ne atkuriamos – bet nutraukiamos dabar, posovietiniame laikotarpyje. EŽTT nusikaltimu nelaiko ir tokio posovietinio “teisingumo” (piktnaudžiavimo teise) aukoms sukuriamų ilgalaikių aÅ¡traus emocinio streso (neatreaguotų afektų situacijų)sukeliamų sunkių ligų – kurios dažnai baigiasi ankstyvesne nei Dievo ar gamtos skirta piktnaudžiautojų teise aukų mirtimi ir t.t., ir pan. Trumpai iÅ¡sireiÅ¡kiant EŽTT sukuria teisinį nebaudžiamumą posovietinėje Lietuvoje valdžią turintiems ir atskiros visuomenės grupės – teisėtų žemės savininkų – Å¡eimų genocidą vykdantiems komunistams – kgbistams. Tas genocidas vykdomas todėl, kad Å¡ios visuomenės grupės nariams nebÅ«dingas prisitaikymas prie melo ir nusikaltimų. Reikalui esant galiu pateikti konkretų tokios bylos EŽTT pavyzdį. Po tokio EŽTT iÅ¡sityčiojimo iÅ¡ teisingumo mano mama Elzbieta Jurgelevičienė netrukus mirė nuo insulto.

  2. Jurgis Bielinis on August 19, 2014 at 3:09 am

    Nesitikėk Strasburo teisme teisingumo. Tai kitri prichvatizatoriai. Tai kaip gi kapitalizmą sukursi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats