Savo įspūdžius apie tai, kaip lengvai galėjo balsuoti du kartus, aprašė vilnietis Eugenijus Paliokas

May 16, 2014
By HRL

Savo įspūdžius apie tai, kaip lengvai galėjo balsuoti du kartus, aprašė vilnietis Eugenijus Paliokas

Prezidento rinkėjo nuotykiai. Nesisekė.

Vakarop atsidūriau Šeškinėj, tai ir nutariau išbandyt balsavimą svetimoj rinkimų apylinkėj. 19:30 atėjau į sūnaus mokykloj esančią Šeškinės rinkimų apylinkę. Jauno vyro nenustebinau pasakęs, kad esu svetimoj rinkimų apylinkėj. Jis paėmė mano asmens tapatybės kortelę, pabūrė nešiojamojo kompiuterio klavišais ir pasakė, kad reikės palaukti.

- Kiek?
- Nuo 5 min. iki pusės valandos.

Kaip žadėta. Nuo staliuko pamojo rinkimus stebinti Joana, tai nuėjau paplepėti. Bet viso labo po, matyt, penkerių minučių tas pats jaunas vyras atnešė man A4 formato atspausdintą popieriaus lapą ir pasiūlė eit pas apylinkės rinkimų komisijos pirmininkę, prie pirmojo stalo.

Prie stalo buvau antras, anksčiau atėjęs vyras aiškino pirkęs butą, persikraustęs ir pan. Paskaičiau savajam spausdintuvo pamargintam lape, kad manoji rinkimų apylinkė 19:37 patvirtinusi, jog nebalsavau joje, jog mano išankstinis balsavimas paštu, jei toks buvęs, bus negaliojantis ir panašiai. Man reikėjo pasirašyti, kad antrąsyk nebalsuosiu, o į savo apylinkę negalėjau nuvykti, niekaip. Šį pastarąjį tekstą perbraukiau, parašiau, kad šioji apylinkė man šiandien patogesnė (kaip tik taip ir sakė šįryt Elertė radijas) ir pasirašiau.

Komisijos pirmininkė patikrino mano tapatybę, manąjį lapą perdavė kitiems pasirašyt, mane įrašė rinkėjų sąrašan ir paprašė pasirašyt, kad gavau rinkimų biuletenį. Tik spėjau pasirašydamas pasakyt, kad negavau, o pasirašau, kai prieš mane buvęs naujakurys paklausė:

- O kur mano biuletenis?
- Kodėl jam nedavei? – klausė saviÅ¡kio komisijos nario pirmininkė.
- Kad jis neprašė, – atsakė tasai ir atplėšė lapą su pretendentų į Prezidento postą pavardėmis.
- Pavargot? – paklausiau pirmininkės.
- Tai dėl tos naujovės su svetimų apylinkių balsuotojais, – atsakė.
- Negi anksčiau to nebuvo? – klausiu.
- Ne, pirmi tokie rinkimai, – atsakė.

Taigi, kur Zenonas Vaigauskas šią naujovę buvo išbandęs praėjusiuose Seimo ir savivaldybių rinkimuose, lieka paslapty.

PapraÅ¡iau to kompiuterio spausdintuvu spausdinto lapo kopijos, bet negavau jos – apylinkės rinkimų komisija kopijavimo aparato neturėjo. Pabalsavau, atsisveikinau su Joana ir išėjau. PažiÅ«rėjau laikrodin ir pamaniau, kad gal spėsiu savo rinkimų apylinkėn.
Ir spėjau.

19:59 įėjau dukros mokykloj esančion Sietuvos rinkimų apylinkėn. Ten prie kompiuterio buvo dvi merginos. Pasilabinau, pasisakiau, kad ką tik balsavau Šeškinėj ir noriu įsitikinti, kad mane išbraukė iš apylinkės rinkėjų sąrašo.

- Tuoj pamatysim, – nenustebo mergina prie laptopo, įvedė mano duomenis ir po kelių sekundžių pasuko mano pusėn kompiuterį.

Iš tiesų: man balsuoti nebeleidžiama, spalva raudona.

- Matau, – sakau, – o iÅ¡ savo apylinkės rinkėjų sąraÅ¡o iÅ¡braukėt, iÅ¡ popierinio? – klausiu.
- Kokio dar? – man pasirodė, kad sumiÅ¡o mergina.
- To, kuriame kiekvienuos rinkimuos pasiraÅ¡au, – sakiau.
- Nėra tokio,- visai pasimetė mergina.

Tai pats nuėjau prie aktų salės sienos išrikiuotų stalų, ieškodamas raidės P.

- Parodykit, ar išbraukėt mane iš rinkėjų sąrašo.
- Mes negalim rodyt sąrašų, – sakė jaunas vyrukas.
- Kaip tai?
- Pirmininke!

Pirmininkas priėjo, kortelėje pavardė – Audukas. PaaiÅ¡kinau jam, kad noriu įsitikinti, jog esu iÅ¡brauktas iÅ¡ apylinkės rinkėjų sąraÅ¡o, nes man rÅ«pi, kad niekas kitas negalėtų pasinaudoti mano balsu, antrąsyk.

- Mes negalim viską suspėti, – sakė pirmininkas.
- Vadinasi, esu tik atžymėtas kompiuterinėje rinkimų sistemoje, bet iÅ¡ sąraÅ¡o neiÅ¡brauktas. Ar paliudysit? – paklausiau.
- Taip, – atsakė rinkimų apylinkės pirmininkas.

Rinkimų laikas jau buvo pasibaigęs, kitiems apylinkės rinkimų komisijos nariams pasakiau savo vardą ir pavardę, pridūriau, kad esu Referendūmo iniciatyvinės grupės narys ir išėjau. Buvo 20:07.

1. Iš Sietuvos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo buvau neišbrauktas (kaip turėjo būti), nors rinkimų laikas jau buvo pasibaigęs ir buvau prabalsavęs kitoje rinkimų apylinkėje; kompiuterinėje rinkimų sistemoje tuo metu buvo pažymėta, kad balsuoti man draudžiama.

2. Šeškinės rinkimų apylinkės komisijos pirmininkės žodžiais, rinkėjai keliami iš vienos apylinkės į kitą pirmąsyk; VRK pirmininkas Z.Vaigauskas teigia, kad taip jau daryta praėjusiuose praėjusiuose Seimo ir savivaldybių rinkimuose.

Parašė: Eugenijus Paliokas ties 23:59

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/1986/53/d,detalus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats