Vadapalo ir Jočienės sąmoningai neteisinga išvada LR seimui Lietuvos žemės savininkų nenaudai

September 22, 2013
By HRL

Privalomos tarptautinės teisės reikalavimai nekilnojamo turto grąžinimo srityje ir Vadapalo sąmoningai neteisinga išvada LR seimui Lietuvos žemės savininkų nenaudai

Yra lemiamas skirtumas tarp Baltijos Å alių (kuriose nuo 1940/44 vieÅ¡patavo neteisėtas okupacinis režimas, kurio „organų“ aktai ir deklaracijos – pagal privalomą tarptautinę teisę – yra niekiniai ir negalioja nuo pat pradžios), ir VarÅ¡uvos pakto Å¡alių (tarp jų ir Slovakija, tada Čeko-Svovakijos dalis), kurie bent „de jure“ buvo suverenios valstybės, kurioms dėl to tarptautinės teisės yra pripažinta diskrecija dėl nusavinto nekilnojamo turto grąžinimo ir kompensacijų dydžio.

Ryšium su tuo reikia įvertinti Vadapalo sąmoningai neteisingą išvadą LR seimui, pasirašytą dabartinės Europos Žmogaus Teisių teismo teisėjos Danutės Jočienės-Raslanienės (seniau Vadapalo asistentė):

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
Rūšis: Išvados Numeris: IXP-1062 Data: 2001-10-19 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Statusas:
2001-10-19 Parengė – Vadapalas Vilenas, Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Susiję dokumentai
Word 97 dokumentas

Eurovoc 4.2 terminai:
Nauja paieška Jūsų pasiūlymai ir pastabos
________________________________________

Lietuvos Respublikos Seimui 2001-10 19 Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKIMO ES TEISĘ

Išnagrinėję pateiktą Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą pažymime, kad 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo 1 str. nekalba apie nuosavybės teisių atkūrimą, o įtvirtina kiekvieno fizinio ir juridinio asmens teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe. Todėl pateikto projekto nuostatų atžvilgiu minėtos Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnio reikalavimai nėra taikomi. Pažymime, kad Europos žmogaus teisių teismas savo praktikoje yra pabrėžęs, kad Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnis neapima nuosavybės teisių atstatymo (restitucijos) klausimų. Europos žmogaus teisių teismas Brežny byloje prieš Slovakiją (1996) pabrėžė, kad turto nusavinimas yra vienkartinis aktas, kuris nesukuria besitęsiančios situacijos, todėl pareiškėjų nuosavybės teisės praėjus daugeliui metų po nusavinimo nebeegzistuoja. Toks pat sprendimas buvo padarytas ir Mayer and others prieš Vokietiją byloje.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 4 dalyje yra vardijami objektai, kurie išimtine nuosavybės teise priklauso tik Lietuvos Respublikai, o tarp šių objektų yra minimi ir valstybinės reikšmės parkai, miškai ir kt.

Generalinis direktorius Vilenas Vadapalas

D. Jočienė, 64 90 37
Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja Danutė Jočienė (jos kadencija baigsis 2013-10-31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats