Laiškas niekam…, Drąsius Kedys

October 15, 2009
By admin

Jonas FurmanaviciusMano keturių metų amžiaus dukros pasakojimai apie nuogus vyrus, dukros nurengimą nuogai, jos laižymą ir praÅ¡ymą juos laižyti, didelius „sysalus” (kaip ji vadina lytinius organus), bėgantį kremą, tepimą jos su tuo „tikru” kremu, iÅ¡bėgus kremui „sysalo” pasidarymą visai mažu, „sysalo” kiÅ¡imą jai į burną, tampymą pirmyn atgal, garsų rėkimą, „sysalo” kiÅ¡imą ir tampymą kambaryje, vonioje, tualete … visur, visada, Å¡imtus kartų, kai ji bÅ«davo pas savo „Mamą” savaitgaliais, net dukros KrikÅ¡to dieną, nejaudina nei vieno ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigÅ«no.

Juk nieko čia neatsitiko. Mergaitė gyva. O motina turėjo iš ko gyventi, gaudama pinigus iš tų su dideliais sysalais.

Trys mano vaiko apklausos apie jos seksualinio prievartavimo aplinkybes, kai įstatymas reglamentuoja vaiką apklausti ne daugiau kaip vieną kartą, mano mažametės dukros atlikta kompleksinė teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizė davusi kategoriÅ¡ką iÅ¡vadą – dukra gali teisingai suvokti konkrečias reikÅ¡mingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus, padidintas polinkis fantazuoti jai nenustatytas, deÅ¡imt apklausose dalyvavusių psichologų, kurie nesugebėjo atskleisti vaiko „melo”, Å¡ioje teisinėje valstybėje nieko nereiÅ¡kia. KategoriÅ¡kas prokurorų reikalavimas vėl ir vėl tirti vaiką, kai vaikas apklaustas ir iÅ¡tirtas, jiems leidžia priimti nutarimą- vaikas nebuvo seksualiai prievartaujamas.

AÅ¡ nežinau, gal aÅ¡ kaip tėvas kitomis akimis žiÅ«ri ir kitaip suprantu mergaitės žodžius, kuriuos ji kartojo apklausų, ekspertizės metu. Bet gal yra Lietuvoje žmonių, kurie tokius vaiko žodžius kitaip suprasti nebegali – tai yra pati Å¡lykščiausią prievarta, iÅ¡sigimėlių, iÅ¡krypėlių, pedofilų orgijos… AÅ¡ nežinau, gal „kvalifikuoti” prokurorai mato kitaip…

Gal prokurorai mato kitokius j ų veidus, nes Å¡ie orgijose dalyvavę asmenys yra Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario V. Muntiano buvęs visuomeninis patarėjas, Darbo partijos Kauno skyriaus buvęs vadovas Andrius Ūsas, Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius ir trečias, kaip dukra pasakoja, jų draugas Å¡viesių plaukų Aidas. Man jie visi – pedofilai. AÅ¡ niekad gyvenime nepamirÅ¡iu keturių metų dukros klausimo man, 36 metų tėvui, pasakojant apie jų smirdančius Å¡ikalais „sysalus”, iÅ¡ jų bėgančius kremus: „Tai ką tu tėte lėliukas, nieko nesupranti ?”

AÅ¡ suprantu, kad susidurta su „čekanavičiais”, kurie yra valdžioje, politikoje, teisme … AÅ¡ visiems linkiu, kad niekad gyvenime nesusitiktumėte su tokiais… Už Å¡itą mano „iÅ¡galvotą” Å¡meižtą man iÅ¡kelta baudžiamoji byla, praÅ¡oma priteisti milijoną litų „neturtinei žalai” atlyginti… Kaip viskas pasibaigtų, bet aÅ¡ niekad netylėsiu: dėl savo iÅ¡prievartautos mažametės dukros, dėl tų vaikų, kurie jau buvo iÅ¡prievartauti ir tų, kurie Å¡ių iÅ¡krypėlių nenubaudus, dar bus. Gal perskaitę mano žodžius, atsilieps Å¡ių iÅ¡krypėlių aukos ar jų artimieji.

Visi mano pra šymai prokurorams atmetami. Prašymas apklausti orgijose dalyvavusį apygardos teisėją prokuroro Kiuršino atmestas, nes informacija apie teisėją nėra patikrinta proceso veiksmais, nurodytas teisėjo atpažinimo būdas nėra atliktas pagal LR BPK normas, todėl neturi jokios teisinės galios, prašyme apklausti nenurodyta koks turėtų būti šios apklausos dalykas ir kokią informaciją, naudingą tyrimui, būtų galima gauti apklausus apygardos teisėją. Aš jau nieko nebesuprantu: ar aš kaip nukentėjusios mažametės įstatyminis atstovas galiu turimą informaciją patikrinti proceso veiksmais, ar aš galiu atpažinimą atlikti pagal LR BPK normas, ir apskritai, aš nesuprantu, ar mažametės nurodytų asmenų, kurie lankėsi jos seksualinio prievartavimo vietoje, parodymai gali turėti reikšmę baudžiamojoje byloje. Tai yra ne mano galimybės, bet ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, gaunančių atlyginimą iš valstybės, prievolės imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką butų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

Ir dar daugiau nei juokinga – paskutiniai mano skundai d ėl prokuroro A. KiurÅ¡ino veiksmų, adresuoti Kauno apygardos vyriausiajam prokurorui K. Betingiui, Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui A. Valantinui, iÅ¡spręsti to paties prokuroro A. KiurÅ¡ino. Kur kreiptis, ką daryti, kaip kovoti su pedofilais, aÅ¡ jau nebežinau.

Pagrindinis nacionalinis teis ės aktas – Lietuvos Respublikos Konstitucija -įtvirtina bandrąsias nuostatas dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos bei konstitucinę valstybės pareigą saugoti ir globoti vaikystę, ginti vaikus. ProkuratÅ«ra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, ProkuratÅ«ros įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiÅ¡kėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką bÅ«tų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Prokurorių G. Ročienės, R. Čivinskaitės, A. KiurÅ¡ino, K. Betingio pastangos daryti viską, o tiksliau – nieko nedaryti – kartojasi ir kartojasi. AÅ¡ dar noriu tikėti, kad Å¡ioje supuvusioje teisinėje valstybėje yra sąžiningų ir dorų pareigÅ«nų, kurie padarytų viską, kad pedofilai ir iÅ¡krypėliai gautų užtarnautą bausmę. Toks, koks atliekamas Å¡iuo metu ikiteisminis tyrimas, yra pakartotinė trauma tiek mano mažametei dukrai, tiek man, tiek mano tėvams.

Jeigu Å¡iame laiÅ¡ke kas nors supratote kas vyksta nepriklausomoje Lietuvoje, praÅ¡au ką nors darykite, praÅ¡au kaip nors padėkite. Jei apskritai įmanoma dar kuo nors padėti. Nes nei Ročienės, nei Čivinskaitės, nei KiurÅ¡inai, nei Betingiai jau niekada nepadės. Jie svajoja, pabaigus „garbingą tarnybą”, apie laimingą ir sočią senatvę…

Drąsius Kedys.

One Response to Laiškas niekam…, Drąsius Kedys

  1. daiva on May 12, 2010 at 2:17 pm

    gerai zmogus ir padare, as jiem pirma dar tus sysalus buciau su peiliu nupjovus ir i burna ikisus… suskiai, ponai, matai sysalu nebeturi kur kist!!!esu pasibaisejusi, pati turiu keturiu metu dukra! begedziai, slykstynes, kad jus pragare su sysalais uzbadytu!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats