DĖL FAŠIZMO SIAUTĖJIMO LIETUVOJE

September 19, 2013
By HRL

VIEŠAS KREIPIMASIS
2013-03-17
.
Ekonomistai vieningai pripažįsta, kad Lietuvoje apie 30 proc. finansinių srautų (apie 8-10 milijardų litų), sukasi „šešėlyje“, nuo jų nemokami mokesčiai į Valstybės ir SODROS biudžetus, išskyrus kyšius aukštiems valdininkams, prokurorams,teisėjams išskyrus kyšius aukštiems valdininkams, prokurorams,teisėjams.
.
Buvusi A. Kubiliaus vyriausybė savo programoje buvo užsibrėžusi tikslą bent 1 milijardą ištraukti iš „šešėlio“. Gavosi tik nuogas šnipštas todėl, kad šiuos milijardus valdo organizuoti nusikaltėliai (prekiautojai vaikais, moterimis, narkotikais, kontrabandininkai, įvairūs banditai, kartu su korumpuotais prokurorais, teisėjais, kitų teisėtvarkos struktūrų aukštais pareigūnais-kyšininkais), kurie pavertė teismus parodijomis. Šie organizuoti nusikaltėliai, įskaitant elitinius pedofilus, teisėjų, prokurorų, policijos komisarų papirkinėjimams turi galimybę naudoti šimtamilijonines sumas.
Dar F. Engelsas pastebėjo, kad dėl 5-7 proc. pelno kapitalistai stato gamyklas, o kai pelnas nusimato 100 proc. ir daugiau, tai nėra tokio nusikaltimo, kurio kapitalistas nepadarytų, nors dėl to jam grėstų ir kartuvės.
J. Stalinas vėliau patikslino, ko nepadaro pinigai, padaro dideli pinigai, tame tarpe už didelius pinigus kurpiami nusikaltėliams naudingi įstatymai.
Juk tai faktiškai yra tikrų tikriausias fašizmas.
2012-05-17 d. N.Venckienės namų šturmo metu mergaitei ant galvos buvo užmesta kaldrytė. Filmuotoje medžiagoje matosi, kad šią kalderytę nešusi darbuotoja buvo iki alkūnių apsimovusi gumines pirštines. Tai įrodo faktą, kad kaldrytė buvo įsotinta nuodingais chemikalais. Po to automobilyje filmuotoje medžiagoje mergaitė kalbėjo, kad mato „aštuonias rankas“. Tai ir vėl patvirtina, kad mergaitė buvo paveikta haliucinacijas sukeliančiais nuodingais chemikalais.
D. Kedytė jau 10 mėnesių laikoma visiškos izoliacijos sąlygomis.L. Stankūnaitė gyrėsi žurnalistams, kad mergaitė prirašė daug raštelių su prieš senelius ir N. Venckienę nukreipta informacija. Kas gali paneigti, kad tuos raštelius rašyti ją privertė naudojant fizinį ir psichinį smurtą bei kad mergaitė yra verčiama melagingai liudyti prieš jai artimus žmones.
Nemaža dalis šių turtuolių-nusikaltėlių yra pedofilai ir smaginasi su net 3-4 metukų mergaitėmis, už tai sumokėdami nesąžiningoms jų mamytėms net po 3000 Lt už seansą.
Žiniasklaida rašė, kad antstolis fiksavo nukentėjusiosios Garliavos mergaitės parodymus, kad pedofilai, prisirišę jos pusseserę, ją klykiančią prievartavo, o teismo ekspertas nustatė už normos ribų dėl išorinio poveikio išsiplėtusią jos tiesiąją žarną. Ikiteisminio tyrimo teisėjas bei teismo ekspertai psichologai ir psichiatrai daug kartų fiksavo Kedytės parodymus, kaip ją seksualiai išnaudojo pedofilai ir pripažino, kad mergaitė nėra linkusi fantazuoti.
LR Seimas nutarimu pripažino, kad Garliavos mergaitės Deimantės seksualinio išnaudojimo byla buvo labai aplaidžiai ir nekompetentingai tiriama, dėl ko nebeįmanoma jos kompetentingai ištirti. Tačiau tai neįrodo, kad pedofilijos išvis nebuvo.
To pasekoje net aštuoniems prokurorams buvo pareikštos įvairios administracinės nuobaudos, o LR generalinis prokuroras buvo priverstas atsistatydinti iš pareigų.
Dėl bylos tyrimo vilkinimo tėvas Kedys parašė net apie 200 skundų įvairiausioms institucijoms, taikiai protestavo žmonės Garliavoje prie Kedžių namų.
Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkas ir Lietuvos teisėjų tarybos pirmininkas ponas G.Kryževičius viešai pasmerkė teisėją N. Venckienę už pagalbą broliui rašant skundus prokurorams ir kitiems valdžios pareigūnams, už tai be teismo asmeniškai nuteisė, viešai teisėja N.Venckienę išvadino visų teismų ir visos Lietuvos valstybės pūliniu ir pareikalavo N.Venckienę atsistatydinti iš teisėjos pareigų.
Demokratinėje valstybėje toks asmuo iš karto privalėtų atsistatydinti arba būtų nedelsiant atstatydintas.
Prieš taikius protestuotojus Garliavoje buvo mestas kovai su ginkluotų asmenų riaušėmis paruoštas 240 smogikų pulkas, ginkluotas šaunamaisiais ginklais, kovinėmis dujomis, neperšaunamosiomis liemenėmis, šalmais, skydais, koviniais šunimis ir t.t.
(Žiniasklaidos duomenimis JAV vyriausybė pagrobti pavojingiausią pasaulio teroristų vadovą O. Ben Ladeną pasiuntė tik 8 kariškius su panašia ekipiruote).
Smogikai be jokio preteksto mušė lazdomis ir spardė, daužė ginklų buožėmis pargriautų taikių mitinguotojų lyties organus, įsiveržė į teisėjos imunitetu saugomus namus, išlaužė metalines duris, pagrobė apie 30 nesipriešinančių žmonių, įskaitant teisėjos šeimos narių imunitetą turinčius jos motiną ir tėvą, mažametę globotinę, neleistinai panaudojo smurtą prieš imunitetą turinčią pačią teisėją.
LR Aukščiausiojo teismo pirmininko G.Kryževičiaus vadovaujamas Klaipėdos apygardos teismas paskelbė neskundžiama nutartį, kad, atseit dėl teisėjos namų šturmo, kalta esanti pati Neringa Venckienė, kadangi ji neva neįvykdžiusi apylinkės teismo nutartį ir neperdavusi teisėtai globojamos nužudyto brolio dukros Deimantės visuotinai suteneriavimu įtariamai jos motinai.
Joks teismas net nebuvo įpareigojęs N. Venckienės perduoti šią globotinę biologinei motinai.
Kėdainių apylinkės teismo nutartyje yra aiškiai įtvirtinta, kad teismas buvo įpareigojęs Kauno miesto ir rajono vaikų teisių apsaugos tarnybas perduoti globotinę motinai, o pačią motiną Stankūnaitę įpareigojo iki tol 14 dienų kasdien ilginant laiką iki 6 valandų lankyti dukrą ir ją prisijaukinti, ir jokių būdu nenaudoti smurto prieš vaiką perdavimo metu. Tačiau Stankūnaitė tik kartą per savaitę ir rečiau pasirodydavo pas mergaitę.
LR Prezidentė nesutiko atleisti iš pareigų teisėjos N.Venckienės pagal G.Kryževičiaus pasirašytą teisėjų tarybos rekomendaciją.
Prokurorai kelis metus nesutiko pradėti ikiteisminius tyrimus prieš N.Venckienę.
Galiausiai Teismų tarybos pirmininkas G.Kryževičius raštu pareikalavo Gen. prokurorą pradėti prieš teisėją Neringa Venckienę ikiteisminį tyrimą, kreiptis į Seimą dėl jos imuniteto panaikinimo ir jos perdavimo jo pavaldiems teisėjams teisti pagal išgalvotus ir absoliučiai tikrovės neatitinkančius kaltinimus (neįvykdžiusi teismo nutarties perduoti mergaitę, trukdžiusi antstolei atlikti pareigas, būdama su policininko ypač skausmingai užlaužta ranka, primušusi policininką Europos Sambo vicečempioną, psichiškai gniuždžiusi mergaitę, rodydama, kaip smogikai laužia duris ir kieme mušą žmones ir t.t. (Išsamiau skaitykite prieduose Visuomeninės teisininkų komisijos išvadoje bei teisininkės analitinėse apžvalgose).
Lietuvoje susidarė problema, kur surasti G.Kryževičiui nepavaldžius ir dėl to tikrai nešališkus teisėjus Neringai Venckienei teisti.
LR konstitucija, LR Baudžiamojo proceso kodeksas, Europos žmogaus teisių konvencija, Tarptautinis žmogaus teisių ir laisvių paktas, Visuotinė žmogaus teisių deklaraciją, kiekvienam žmogui, ar tai būtų tarptautinis teroristas, ar tik Seimo narė – buvusi Kauno apygardos teismo teisėja, padėjusi broliui teisiškai suredaguoti 200 skundų policijai, prokuratūrai, teismams dėl įtarimų, kad jo brolio mergaitė buvo pardavinėjama elitiniams pedofilams po 3000 litų už seansą, turi teisę į nešališką teismą, kuris objektyviai, nešališkai ir per kuo trumpiausią laiką išnagrinėtų jos bylą.
Jei paskirtasis teisėjas nuteis N. Venckienę, tai Europos žmogaus teisių teismas Strasbūre tuoj tokį sprendimą panaikins ir plius dar Lietuvą apkaltins neužtikrinus N, Venckienei nešališko teismo ir priteis iš valstybės biudžeto, tai yra iš visų mokesčių mokėtojų kompensaciją už padarytą moralinę žalą Neringai Venckienei.
Bylą grįš į Lietuvos teismus. Kaip toje patarlėje – „Trukt už vadžių ir vėl viskas iš pradžių.“
O jei teisėjas dar tebėra sąžiningas ir jis priimtų išteisinamąjį nuosprendį, tai jis iškart taptų ANTRUOJU VALSTYBĖS PŪLINIU ir jo lauktų N. Venckienės likimas.
Didžiojoje Britanijoje už keleivinio lėktuvo susprogdinimą prireikė nuteisti du Libijos diktatoriaus Kadafio kariškius-teroristus pagal D. Britanijos įstatymus.
D. Britanija susitarė su Olandijos Karalyste, kad Olandijos teisėjai Olandijos teritorijoje, bet pagal Didžiosios Britanijos įstatymus teis Libijos diktatoriaus Kadafio teroristus.
Net pats Kadafis sutiko ir perdavė Olandijos nešališkiems teisėjams teisti du savo kariškius.
Olandijos teisėjai iš jų vieną pripažino kaltu, o kitą – išteisino.
Visi supranta, kad Seimo narė N. Venckienė, Drąsos kelio frakcija ir Drąsos kelio partija
yra suinteresuoti, kad nešališkas teismas kuo greičiau išnagrinėtu visus N.Venckienei pareikštus kriminalinius nepagrįstus kaltinimus.
Jei Lietuva nori išlikti teisinė (o ne parodijinė – teisminė) valstybė, tai kito teisinio kelio nėra, neskaitant variantų, jeigu Neringa Venckienė „taptų“ 12 (dvyliktuoju) lavonu šioje pedofilijos byloje.
L.e.Gen.prokuroro pareigas Petrauskas Kauno pedofilijos bylą pavadino „byla-žudike“ (11 lavonų –proceso dalyvių ir liudytojų), kuri ypatingai suskaldė Lietuvos visuomenę, todėl būtinas tikrai neginčijamai nešališkas teismas.
Priešingu atveju N.Venckienės byla liks teismo neišnagrinėta.
Lietuvoje teismais pasitiki tik 11 proc. gyventojų.
Neringos Venckienės nužudymo planai perėjo į galutinę vykdymo fazę ir realizuojami. Tik dėl atsitiktinumų kol kas nesibaigė mirtimi.
1. Rinkimų į LR Seimą metu N.Venckienės automobilį “atsitiktinai” taranavo sunkvežimis. Neringa Venckienė tik per stebuklą liko gyva.
.
2. N.Venckienė su kitais Drąsos kelio partijos nariais grįžo iš susitikimo su rinkėjais Vilniuje. “Atsitiktinai” atsisuka automobilio priekinio rato visų varžtų visos veržlės. Bet tuo metu automobilio mažas greitis, nes vairuotojas Saulius Stoma buvo pasiklydęs mikrorajono kiemuose, tamsu, dar tik išvažinėjo iš miesto. Stoma, pajutęs keistą garsą – bildesį, sustojo ir rado, kad automobilio ratas vos laikėsi ant paskutinio varžto jau be veržlės. Policija net neatvažiavo į įvykio vietą apžiūrėti automobilio.
.
3. Signataras Algirdas Patackas dar prieš metus rašė, kad jam tapo žinomas Neringos Venckienės nužudymo planas, imituojant jos nusišovimą dar 2011 m gruodį.
Prie jos namų budėję žmonės sutrukdė įvykdyti šį nusikaltimą.
4. Algirdas Patackas rašė, kad po to buvo suplanuotas N. Venckienės nužudymas arešto metu kameroje, imituojant savižudybę (planuotojų žodžiais, neva supratus, kiek blogo ji pridarė šventajai L.Stankūnaitei ir šventajam A.Ūsui).
Akivaizdu, kad tam pilnai gali būti ir toliau ruošiamasi, nes oficialiai Seimo prašoma leisti ją suimti, nors pagal N. Venckienei inkriminuojamas tariamai jos padarytas visas šešias veikas kardomasis suėmimas nepraktikuojamas.
Lengviausiai žmones nužudyti kalėjimuose, ir tardymo izoliatoriuose, užsakant tai padaryti patyrusiems žmogžudžiams.
.
Kriminologai vieningi. Antrą žmogžudystę įvykdyti yra 1000 kartu lengviau, nei pirmąją. Taip dažniausiai nužudomi liudininkai, kad neprasitartų teisėsaugai, bendrininkai, kad nereikėtų dalytis grobiu, už pinigus.
Specialioje literatūroje psichologai ir specialistai vieningi ir mano, kad 99 iš 100 žmogžudžių sutiktų nužudyti bet ką, jei teisinės valdžios atstovai žudikui už tai pasiūlytų laisvę.
Neseniai Lietuvos ryto ir LNK žurnalistai rašė apie tai, kad į juos kreipėsi nusikaltėlis (ypač sunkiai sumušęs užsienietį) su noru paviešinti neva savo sensacingus liudijimus prieš N. Venckienę. Už tai prokurorai jį atleido nuo atsakomybės ir ilgalaikio įkalinimo, nes su melagingais savo parodymais apšmeižė policijos pareigūnus ir kitus nekaltus asmenis sunkių nusikaltimų padarymu. Lietuvos ryto ir LNK žurnalistai jį viešai išvadino melagiu.
Politinė partija „Drąsos kelias“ yra dabartinių sisteminių partijų politinė konkurentė.
Ne paslaptis, kad dalis šių partijų atstovų Seime gali siekti šios partijos vėliavos – Neringos Venckienės fizinio sunaikinimo kardomojo suėmimo metu, kadangi ją nuteisti viešame teisme pagal dabartinius išgalvotus absurdiškus kaltinimus yra neįmanoma.
Labai svarbu, kad Seimo nariai nenusiristų iki fašistuojančių pedofilų ir įvairių banditų lygio.
Venckienė yra 30 kartų pavojingesnė už O Bin Ladeną, nes būdama laisvėje vėl gali savaime aplipti miniomis visų ištroškusiu TIESOS ir TEISINGUMO ir tokiu būdu įžiebti kibirkštį ir privesti Lietuvą iki spalvotosios revoliucijos.
O to labiausiai bijo aukšti valstybės korumpuoti pareigūnai (kyšininkai), kontrabandininkai, narkobiznieriai, prekeiviai moterimis ir vaikais bei kiti gangsteriai ir mafijozai.
A. a. D.Kedžio atžvilgiu prokurorai sustabdė LR konstitucijos galiojimą ir vietoje teismo, patys paskelbė jį kaltu ir tai kasdien žiniasklaidoje kartoja po keletą kartų. Akivaizdu, kad tai yra šmeižto įžanga prieš ruošiamą Neringos Venckienės nužudymą.
LR Konstitucijoje 109 str.yra įtvirtinta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Pagal LR Konstituciją ir LR BK žmogų pripažinti kaltu gali tik teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį.
D.Kedžio atžvilgiu prokurorai sustabdė LR Konstitucijos galiojimą ir vietoje teismo, patys paskelbė jį kaltu.
.
Pedofilų vadai jaučia, kad teisme nepavyks pripažinti Venckienę kalta nužudant teisėją Furmanavičių, Naruševičienę, Milinio įsūnį.
.
Todėl organizatoriai prieš Venckienės nužudymą, organizuoja papildomą jos šmeižimą (kaip ir pulkininko Pociūno atžvilgiu)
Dėl prokurorų paskutinio „šiaudo“ Seimo nariams apmulkinti.
D. Kedytė jau 10 mėnesių laikoma visiškos izoliacijos sąlygomis. L. Stankūnaitė gyrėsi Lietuvos ryto žurnalistams, kad mergaitė jau prirašė daug raštelių su prieš senelius ir N. Venckienę nukreipta informacija.
Kas gali paneigti, kad tuos raštelius rašyti ją privertė naudojant fizinį ir psichinį smurtą bei kad mergaitė yra verčiama melagingai liudyti prieš jai artimus žmones.
Dėmesio vertas yra paskutinis VSD ir prokurorų oficiozo, dar nuo VSD pulkininko Pociūno šmeižimo laikų – Lietuvos ryto 2013-03-15 d. pranešimas, skirtas galutinai kaip nors apmulkinti Seimo nariams, kad šie leistų taikyti suėmimą, kurio metu galėtų būti nužudyta Neringa Venckienė. Cituojame:
„Teisėsaugininkai intensyviai ieško trūkstamos grandies, kuri leistų buvusią teisėją, o dabar Seimo narę N.Venckienę į teisiamųjų suolą pasodinti dėl daug sunkesnių nusikaltimų, nei ji įtariama dabar.
„Jei prabiltų dar vienas žmogus, jai būtų galima pareikšti įtarimus padėjus broliui surengti žmogžudystes ir skatinus jį nusikalsti”, – „Lietuvos rytui” sakė tyrėjai.
Kol kas pareigūnų rankose yra tik Drąsiaus Kedžio draugo Mindaugo Žalimo liudijimas ir netiesioginiai įrodymai, kad N.Venckienė 2009 metų rudenį aktyviai ragino brolį griebtis ginklo…“ „Mergaitė jau apklausta“. „…vienas pašnekovų „Lietuvos rytui” prasitarė: „Einama žmogžudysčių organizavimo link.” Paprastai vaikus apklausia psichologai, o teisėjas apklausia pačią psichologę.
Taigi, prokurorai svajoja mažametę Kedytę priversti melagingai liudyti prieš jos ilgametę globėją įrodinėjant, kad Neringa Venckienė neva organizavusi Kauno žudynes ir pagal šias būsimas sapaliones išpešti išankstinį Seimo leidimą ją suimti, kad ją, kaip mano signataras A. Patackas, nužudyti arešto metu žmogžudžių-profesionalų rankomis, imituojant savižudybę (planuotojų žodžiais, neva supratus, kiek blogo ji pridarė šventajai L.Stankūnaitei ir šventajam A.Ūsui).
Politinė partija „Drąsos kelias“ yra dabartinių sisteminių partijų politinė konkurentė savo programa, veikla, tikslais ir siekiais.
Ne paslaptis, kad dalis šių partijų atstovų Seime gali siekti šios partijos vėliavos – Neringos Venckienės fizinio sunaikinimo kardomojo suėmimo metu, kadangi ją nuteisti viešame teisme pagal dabartinius išgalvotus absurdiškus kaltinimus yra neįmanoma. Procesiškai N. Venckienę irgi neįmanoma nuteisti, kadangi neįmanoma surasti tikrai nešališką, G. Kryževičiui nepavaldų, teisėją.
-
Labai svarbu, kad Seimo nariai nenusiristų iki fašistuojančių banditų ir pedofilų lygio.
LR Generalinė prokuratūra slepia savo ir kitų valstybės institucijų atsakingų pareigūnų nusikaltimus prieš Neringą Venckienę ir mažametę Deimantę Kedytę,
nes nepateikė Seimo komisijai videoįrašo su 2012 gegužės 17 d. 240 spec. policijos būrio teisėjos namų šturmu, kurio metu buvo įvykdytos nusikalstamos veikos prieš teisėjos imunitetą turinčią teisėją Neringą Venckienę, imunitetu saugomus jos šeimos narius: motiną, tėvą, teisėtai globojamą mažametę Deimantę Kedytę, tarptautinėmis konvencijomis uždraustų cheminių karo medžiagų panaudojimą prieš mažametę Deimantę Kedytę.
Prieš metus gen. prokuroras D. Valys jau kartą apsijuokė, reikalaudamas Seimo atimti imunitetą N. Puteikiui ir leisti jį pasodinti už irgi atsisakymą įvykdyti teismo nutartį, verčiančią jį suderinti mafijozų norus statyti stiklinius bokštus, kurie būtų sudarkę Klaipėdos senamiestį. N. Puteikiui bylą teismas nutraukė. D.Valys apsijuokė, bet nepasimokė.
REMIANTIS AUKŠČIAU IŠDĖSTYTU, GERBIAMĄ LR SEIMO PIRMININKĄ p. VYDĄ GEDVILĄ
.
prašome:
1. Įregistruoti LR Seime Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų pataisas, kad siekiant užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į nešališką teismą, teisiamojo sutikimu, išimties tvarka Lietuvos Respublika gali perduoti teisti asmenį kitos valstybės teismams, bet pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2. Nesutikti leisti atimti teisinę neliečiamybę Neringai Venckienei.
3. Nesutikti leisti suimti Neringą Venckienę ir tuo neprisidėti prie Neringos Venckienės nužudymo organizavimo kardomojo arešto metu profesionalių žmogžudžių rankomis, imituojant savižudybę, neva supratus (organizatorių žodžiais) kiek blogą padariusi šventiesiems L.Stankūnaitei ir A. Ūsui.
.
Priedai:
1. Visuomeninės komisijos dėl įvykių Garliavoje išvados: prieš mergaitę buvo panaudotas smurtas PRINCIPINĖS IŠVADOS.

http://www.alfa.lt/straipsnis/14850189/Visuomenines.komisijos.del.ivykiu.Garliavoje.isvados..pries.mergaite.buvo.panaudotas.smurtas=2012-06-21_11-51/#ixzz1yim6lLeK

2. Ar vaiko „ėmimo“ procesas gegužės 17 dieną Garliavoje neturi nusikalstamos veikos požymių? Karštas komentaras 2013-01-22 10:12
www.komentaras.lt/teisesauga/bylos_sukretusios_lietuva/ar-vaiko-%e2%80%9eemimo%e2%80%9c-procesas-geguzes-17-diena-garliavoje-neturi-nusikalstamos-veikos-pozymiu?lang=
3. Neringa Venckienė nėra SUBJEKTAS dėl 2011-12-16 teismo sprendimo „nevykdymo“2013-01-16 22:35

http://www.komentaras.lt/naujienos/neringa-venckiene-nera-subjektas-del-2011-12-16-teismo-sprendimo-%e2%80%9enevykdymo%e2%80%9c?lang=

4. Nacionaliniai teismo sprendimo nevykdymo ypatumai: kodėl KALTA tik Neringa Venckienė?

http://www.komentaras.lt/naujienos/nacionaliniai-teismo-sprendimo-nevykdymo-ypatumai-kodel-%e2%80%9ekalta%e2%80%9c-tik-neringa-venckiene?lang

5. Kas iš tiesų yra „vaiko psichinis gniuždymas“?

http://www.komentaras.lt/naujienos/kas-is-tiesu-yra-%e2%80%9evaiko-psichinis-gniuzdymas%e2%80%9c?lang=

6. Prokurorai slepia nusikaltimus prieš N.Venckienę.
.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/1295/53/d,detalus/

.
Šaltiniai:
1. Laisvas laikraštis, 2013-03-23-29, Nr. 12, „DĖL FAŠIZMO SIAUTĖJIMO LIETUVOJE“(be nurodytų priedų).
2. http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/1305/53/d,detalus/
DĖL PROKURORŲ PASKUTINIO „ŠIAUDO“ SEIMO NARIAMS APMULKINTI (tas pat su nurodytais priedais).
.
Pagarbiai
Iniciatyvinė grupė už sąžiningą Lietuva

4 Responses to DĖL FAŠIZMO SIAUTĖJIMO LIETUVOJE

 1. Algimantas Končius on September 19, 2013 at 6:51 am

  Kur Kubiliaus pasiskolinti 30 milijardų litų ? Kokiame šešėlyje jie sukasi ?

 2. deimantas repčys on September 19, 2013 at 1:10 pm

  tie sos

 3. Aušrinė Balčiūnė on September 20, 2013 at 9:15 am

  TIESOS. NUSIBODO MATYTI, KAI TEISĖSAUGA NAUDODAMASI SAVO TEISINIAIS ĮRANKIAIS SUSIDOROJA SU NEKALTAIS ŽMONĖMIS.

 4. Ieva on September 20, 2013 at 1:26 pm

  Banditai, velniai politikoje ir teisėje. Ar dar mažai aukų?.. Kada kas nors tai sustabdys? Juk baisu net į gatvę išeiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats