Real estate not returned to owners

A decisive blow to the Lithuanian regime: The so-called “Nationalization of the land of Lithuania” was never declared, being a pure propaganda lie of the regime

August 11, 2015
By HRL
A decisive blow to the Lithuanian regime:  The so-called “Nationalization of the land of Lithuania” was never declared, being a pure propaganda lie of the regime

The “Law for restoring the property rights of the Lithuanian citizens to their still existing real estate”, which had been adopted solely for the simple reason that the property rights, which had allegedly been abolished by the so-called “declaration of nationalization” of July 22, 1940, had to be “restored”, has, as a matter of...
Read more »

Posted in EN, Lithuania, Real estate not returned to owners, Select language | No Comments »

Lemiamas smūgis Vyriausybei: Vadinama „Lietuvos Žemės Nacionalizacija“ niekada nebuvo paskelbta, tai yra grynas propagandinis melas

August 9, 2015
By HRL
Lemiamas smūgis Vyriausybei:  Vadinama „Lietuvos Žemės Nacionalizacija“ niekada nebuvo paskelbta, tai yra grynas propagandinis melas

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, kuris buvo priimtas dėl to, kad reikia „atkurti“ vadinamos „nacionalizacijos deklaracijos“ (1940 metu liepos 22 dienos) neva panaikintas nuosavybės teises, neturi jokio pagrindinimo, grubiai ir sistemingai pažeidžiant teisėtų savininkų nuosavybės teises. Dar yra labai įdomu, kad buvo, kaip atrodo, pamirštas, ištrinti iš to...
Read more »

Posted in Human Rights, LT, Lithuania, Real estate not returned to owners | 1 Comment »

The European Court of Human Rights – The judge-reporter, Mr. Egidijus Kuris, makes decisions in the name of chairman Guido Raimondi

November 4, 2014
By HRL
The European Court of Human Rights – The judge-reporter, Mr. Egidijus Kuris, makes decisions in the name of chairman Guido Raimondi

Within the framework of the ill-famed “written procedure” the reporter of the second section of the European Court of Human Rights, Mr. Egidijus Kūris, is acting as though he was Big Brother the Almighty. His subordinate, the Lithuanian “legal secretary” Mr. M. Cerniauskas, is sending letters (containing answers to questions, decisions etc.) to applicants...
Read more »

Posted in EN, Lithuania, Maffia, Real estate not returned to owners, Select language | No Comments »

LR prezidento kanceliarija: Valstybė turi pareigą savininkui atlyginti pagal rinkos kainą

November 3, 2014
By HRL
LR prezidento kanceliarija: Valstybė turi pareigą savininkui atlyginti pagal rinkos kainą

LR prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius Krasauskas jau 2009 m. spalio mėnesyje raštu patvirtino Lietuvos Žmogaus Teisiu Gynimo Asociacijos pirmininkui , kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu 16 straipsnyje įtvirtinta valstybės pareiga už ši turtą savininkui atlyginti atsižvelgiant į realią turto verte atlyginimo metu bei vadovaujantis lygiavertiškumo principu.
Read more »

Posted in LT, Lithuania, Real estate not returned to owners, Select language | No Comments »

Property restitution denied – Well-sounding Lithuanian propaganda lies and dire reality

January 16, 2014
By HRL
Property restitution denied – Well-sounding Lithuanian propaganda lies and dire reality

How European institutions are being mislead as regards property restitution The influence agents of the Lithuanian regime (Moscow-trained law-professors and soviet-formed “experts” as well as KGB agents for special purposes abroad), a regime, which, by the way, consists of former collaborators of the unlawful occupational regime and their offspring or disciples, have, ever since...
Read more »

Posted in EN, Lithuania, Real estate not returned to owners, Select language | 1 Comment »

Posovietinės Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas–Tiktai kolaborantų režimo įrankis?

October 2, 2013
By HRL
Posovietinės Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas–Tiktai kolaborantų režimo įrankis?

(žiurėk taip pat http://human-rights-lithuania.org/wordpress/?p=2295) Konstitucinis Teismas 2013 rugsėjo 11 d. priimtame nutarime pripažino, kad Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 patvirtintos Valstybės išperkamos žemės, miško ir vandens telkinių vertės bei lygiavertiškumo nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 4 punkto (2002 m. spalio 21 d. redakcija) nuostata “Valstybės išperkamos (pinigais, vertybiniais popieriais) žemės,...
Read more »

Posted in LT, Lithuania, Maffia, Real estate not returned to owners, Real estate not returned to owners, Select language | 2 Comments »

The Constitutional Court of the post-Soviet republic of Lithuania – Political tool of the regime

September 26, 2013
By HRL
The Constitutional Court of the post-Soviet republic of Lithuania – Political tool of the regime

On September 11, 2013 the judges of the Constitutional Court of Lithuania decided, that the criterions having been determined by the regime’s government for the compensation of the plots of land, which the regime does not return to the lawful owners – contrary to the stipulations of „ius cogens“ (of general international law) –...
Read more »

Posted in EN, Lithuania, Maffia, Real estate not returned to owners, Select language | 2 Comments »

Privaloma tarptautinė teisė ir neteisėto okupacinio režimo organų įvykdyti aktai ryšium su teisėtų savininkų nuosavybės teisėmis

September 22, 2013
By HRL
Privaloma tarptautinė teisė ir neteisėto okupacinio režimo organų įvykdyti aktai ryšium su teisėtų savininkų nuosavybės teisėmis

Po neteisėto okupacinio režimo žlugimo naujai ir gudriai įkurtas Lietuvos kolaborantų režimas, kuris pasivadino „demokratišku“, priemė specialųjį įstatymą (1990 m.), kuris 1997 m. buvo šiek tiek pakeistas, su tikslu, amžinai laikytis valdžioje per teisėtų Lietuvos žemės savininkų turto grobimą, per iki šiol dar negirdėtą didelį ekonominę nusikaltimą. Žemė visą laiką buvo pagrindinis ir didžiausias...
Read more »

Posted in LT, Lithuania, Maffia, Real estate not returned to owners, Select language | No Comments »

ILOG petition to the European Parliament regarding property restitution

September 22, 2013
By HRL
ILOG petition to the European Parliament regarding property restitution

EP-Petition No.0853-10 Petition to the European Parliament Motion for an amendment of Art. 295 EC Treaty (or Art. 345 of the Lisbon Treaty) and Art. 17 Charter of fundamental Rights of the European Union. The right to property is a traditional fundamental right in democratic and liberal societies. It is contained in all national...
Read more »

Posted in EN, EU Parliament, European Union, Real estate not returned to owners, Select language | No Comments »

Detailed comments regarding the non-return of allegedly nationalized or otherwise unlawfully expropriated residential property in Lithuanian cities

September 22, 2013
By HRL
Detailed comments regarding the non-return of allegedly nationalized or otherwise unlawfully expropriated residential property in Lithuanian cities

The matter is complicated, because the old-new rulers of Lithuania have taken great pains already as early as 1989, to camouflage their steps and plans to stay in power by usurping the valuable plots of land of the legitimate land-owners. They adopted two “special” laws in 1991 and in 1997 allowing them to carry...
Read more »

Posted in EN, Lithuania, Real estate not returned to owners, Select language | No Comments »

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats