EU courts

Pedofilijos bylą dengia teisės elite įsitvirtinęs pedofilų klanas, kuriuos vienija KGB ir „žydrumas“

February 16, 2012
By HRL
Pedofilijos bylą dengia teisės elite įsitvirtinęs pedofilų klanas, kuriuos vienija KGB ir „žydrumas“

Lietuvos kriminalinė policija buvo sutriuškina per tariamą slaptą policijos bendradarbį Mindaugą Žalimą, vos tik kriminalistai išsiaiškino, kad už pedofilijos ir Vytauto Pociūno nužudymo stovi tos pačios jėgos, kurias V.Pociūnas įvardino – jas vienija KGB ir „žydrumas“.  Už šios operacijos pagal savo braižą galima atpažinti pačią galingiausią Lietuvos slaptąją tarnybą – Valstybės saugumo departamentą. „Kodėl...
Read more »

Posted in Drasius Kedys, Human Rights, Laisvas Laikraštis, Maffia | 1 Comment »

„Restitutio in integrum“ arba „teisinga“ kompensacija?

March 20, 2011
By HRL

Viena vertus, Lietuva yra ratifikavusi “Vienos Konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės” (Įsigaliojo 1992.02.14  “VŽ” – 2002 Nr.13), o ir 27 straipsnyje nustatyta: Pagal 1969 m. Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės 26 straipsnį „kiekviena galiojanti tarptautinė sutartis yra privaloma jos dalyviams ir turi būti sąžiningai vykdoma“. „Tarptautinės sutarties dalyvis negali remtis savo vidaus teisės nuostatomis siekdamas pateisinti sutarties...
Read more »

Posted in Council of Europe, EU Parliament, EU courts, European Union, Human Rights, LT, Lithuania, Real estate not returned to owners | 1 Comment »

„Restitutio in integrum“ or „fair and just“ compensation

March 18, 2011
By HRL

COMPARING INTERNATIONAL AND LITHUANIAN DOMESTIC LAW On the one hand Lithuania has ratified the “Vienna Convention on the Right of Treaties” and Article 27 stipulates: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”, on the other hand Part 1 of article 135...
Read more »

Posted in Council of Europe, EN, EU Parliament, EU courts, European Union, Human Rights, Lithuania, Real estate not returned to owners, Select language | 2 Comments »

Nekaltas žmogus Lietuvoje kalinamas iki gyvenimo galo

February 8, 2011
By HRL
Nekaltas žmogus Lietuvoje kalinamas iki gyvenimo galo

Esu Dovydas Kriaučiūnas, man 25-eri. Jau aštuntus savo gyvenimo metus leidžiu nuo visuomenės izoliuotas ankštoje kalėjimo celėje. Tam nuspręsta vykti iki kol baigsis manoji būtis. Dar 2003 m. vasarą Šiauliuose, būdamas 18-os metų, dvidešimt valandų trukusiu kankinimu bauginimais ir fiziniu smurtu buvau psichiškai palaužtas ir priverstas prisiimti nesamą kaltę dėl dvigubos žmogžudystės. Jau sekančią...
Read more »

Posted in Human Rights, LT, Laisvas Laikraštis, Lithuania | No Comments »

Europos Žmogaus Teisių Teisme sąmoningai paslėptas dokumentas

August 24, 2010
By HRL
Europos Žmogaus Teisių Teisme sąmoningai paslėptas dokumentas

p. Françoise Tulkens Europos Žmogaus Teisių Teismas F- 67075 Strasbūras CEDEX PRANCŪZIJA                            Registruotas laiškas su įteikimo pripažinimu Vokietija, 2010-5-14 Gerbiama p. Tulkens, Aš kreipiuosiu į Jūs oficialiai kaip Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos atstovas užsienyje. Aš norėčiau papildyti mano 2010 m....
Read more »

Posted in EU courts, Human Rights, LT, Select language | No Comments »

REIKALAVIMAS DĖL ATSTOVAUJANČIŲ IR GINANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENIS ATSAKINGŲ PASKYRIMO EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME

August 23, 2010
By HRL

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui 2009-03-31 2007  m. lapkričio 20 d. Asociacija,  gavusi be galo daug skundų dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo darbo  Strasbūre, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrą Pirmininką dėl išsamių atsakymų. Prašėme atsakyti, nurodant...
Read more »

Posted in EU courts, Human Rights, LT | No Comments »

Antros Europos Žmogaus Teisių Teismo sekcijos pranešėja Jočienė atmeta lietuvių skundus be pagrindinimo

August 23, 2010
By HRL

DĖL ELVYROS BALTUTYTĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĖS EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME 2008-01-04 PATEIKTO PABAIGTO ATSAKYMO 2008-01-09 Režimo agentė Elvyra Baltutytė Europos Žmogaus Teisių Teisme pabaigtame atsakyme nurodė, kad Lietuvos Respublikos asmenys, gavę juos netenkinančius atsakymus „su tuo niekaip negali susitaikyti ir visais įmanomais kanalais platina įvairias insinuacija dėl tariamai neteisingo jų klausimų sprendimo, užuot atsižvelgę...
Read more »

Posted in EU courts, Human Rights, LT, Select language | No Comments »

CEDH: Henrikas Daktaras

August 20, 2010
By admin

 704 – 10.10.2000 Communiqué du Greffier ARRÊT DANS L’AFFAIRE DAKTARAS c. LITUANIE La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié ce jour par écrit son arrêt dans l’affaire Daktaras c. Lituanie. La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention...
Read more »

Posted in Drasius Kedys, FR, Human Rights, Maffia | No Comments »

Prašymas dėl demokratinių Europos Sajungos valstybių, nepriklausomos komisijos sudarymo, peržiūrint Lietuvos Respublikos priimtus neteisėtus teisėsaugos institucijų sprendimus

August 20, 2010
By HRL

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacija Švedijos Karalystės Parlamento pirmininkui p. Per Westerberg Lietuvos Respublikos asmenys nepasitiki  korumpuota Lietuvos teisėsauga. Lietuvos teisinėje sistemoje dirba  daug buvusių ir dar šiandien neįvardintų KGB darbuotojų. 1995 metais iš Teismų dėl nesuprantamų priežasčių  buvo pašalinti teismuose visuomenės atstovai – tarėjai. Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacija, toliau (LŽTGA) eilę  metų reikalauja, kad būtų grąžintas į Teismus tarėjų  institutas, tačiau...
Read more »

Posted in Human Rights, LT, Lithuania, Select language | No Comments »

Neteisėta aneksija ir valstybės tęstinumas: Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS byla

August 20, 2010
By HRL

Humboldto universitete apginta estų teisininko Lauri Mälksoo disertacija „Neteisėta aneksija ir valstybės tęstinumas: Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS byla“ (Leiden/Boston, 2003) – 400 puslapių apimties studija, kurioje atskiras skyrius paskirtas „okupacijos“ bei „aneksijos“ sąvokų reikšmei bei tarpusavio santykiui išaiškinti (studijos vertimas į rusų kalbą yra paskelbtas internete PDF formatu). Žinia, Baltijos šalių aneksijos tarptautinė...
Read more »

Posted in Human Rights, LT, Lithuania, Select language | No Comments »

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats