Author Archive

SOVIETŲ NETEISĖTAI ATIMTO TURTO (PO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKūRIMO PATEKUSIO LIETUVOS VALSTYBĖS ŽINION) VALDYMO STRATEGINĖS PROBLEMOS

August 17, 2010
By HRL

Kam nuosavybės teise priklauso sovietų neteisėtai atimtas turtas Adolfas Povilas Zamalaitis Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas, Vilniaus vadybos akademijos docentas socialinių mokslų daktaras. Pašto dėžutė 562, LT-01014 Vilnius Tel. 8-656-30801 El. paštas: Zamalaitis@yahoo.com Sovietų „nacionalizuotą“ (vartojant jų terminologiją) ar kitaip neteisėtai atimtą turtą po 1990 m. kovo 11 d., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę,...
Read more »

Posted in LT, Real estate not returned to owners | 1 Comment »

Ką praradome, deramai neįvertinę sovietinės praeities?

August 17, 2010
By HRL

Liustracijos nebuvimas Lietuvos visuomenei atnešė didelės žalos. Lietuviai šiandien galėjo tapti brandesni, drąsesni, darbštesni, jei būtų išdrįsę įvardinti sovietinės praeities atneštas blogyb Kiprijonas Tvirbutas Praėjusią savaitę teko klausytis aktualios žurnalisto Gintaro Aleknonio laidos “Ant svarstyklių”, kuri rodyta per LRT. Į diskusiją buvo pakviesta Vilniaus universiteto prof. Danutė Gailienė bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos...
Read more »

Posted in LT | No Comments »

Pavyzdys No. 1, kaip grubiai ir sistemingai lietuvos režimas pažeidžia teisėtų savininkų nuosavybės teises

August 17, 2010
By HRL

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJAI Ričardo Jonaičio, gyv. S.Žukausko g. 41 –  37, Kaune PRAŠYMAS Kaunas/ 2009 09 23 Mano senelis iki 1940 metų sovietų okupacijos nuosavybės teise valdė 12,75 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų k., Noreikiškių sen. Kauno rajone. 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimo deklaracija dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y....
Read more »

Posted in LT | No Comments »

Buvusio Lietuvos režimo Europos teisės departamento agento Vileno Vadapalo ir jo asistentės Danutės Jočienės sąmoningai neteisinga išvada LR seimui Lietuvos žemės savininkų nenaudai

August 17, 2010
By HRL

Privalomos tarptautinės teisės reikalavimai nekilnojamo turto grąžinimo srityje ir Vadapalo sąmoningai neteisinga išvada LR seimui Lietuvos žemės savininkų nenaudai Yra lemiamas skirtumas tarp Baltijos šalių (kuriose nuo 1940/44 viešpatavo neteisėtas okupacinis režimas, kurio „organų“ aktai ir deklaracijos – pagal privalomą tarptautinę teisę – yra niekiniai ir negalioja nuo pat pradžios), ir Varšuvos pakto šalių (tarp jų ir Slovakija,...
Read more »

Posted in LT | No Comments »

TRUKT UŽ VADŽIŲ IR VĖL IŠ PRADŽIŲ

August 17, 2010
By HRL

Nekilnojamas turtas negrąžintas teisėtiems savininkams irgi pagal (tarptautinės teisės požiūriu niekines) Lietuvos režimo  vidinės teisės nuostatas Jau greit bus 20 metų kaip Lietuvoje „atstatomas teisingumas“, atsieit grąžinamas neteisėto okupacinio režimo organo neva „nacionalizuotas“ nekilnojamas turtas – žemė. Pagal tarptautinę teisę visi neteisėto okupacinio režimo organų aktai yra niekiniai ir negalioja nuo pat pradžių (privalomas...
Read more »

Posted in LT, Real estate not returned to owners, Real estate not returned to owners | 1 Comment »

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos papildytos duomenys ryšium su Lietuvos režimo žemės grobimu

August 17, 2010
By HRL

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos atstovui užsienyje pavyko įrodyti Europos Žmogaus Teisių Teismo antros sekcijos pirmininkei, kad Lietuvos režimas grubiai ir sistemingai pažeidė privalomą tarptautinę teisę, o kad dėl to buvo padarytas gigantiškas ekonomiškas nusikaltimas teisėtų Lietuvos nekilnojamo turto savininkų nenaudai. Dokumentas p. Françoise Tulkens Europos Žmogaus Teisių Teismas F- 67075 Strasbūras CEDEX PRANCūZIJA                                          Registruotas laiškas su įteikimo pripažinimu...
Read more »

Posted in LT | No Comments »

RAGINIMAS LR SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETUI

August 16, 2010
By HRL
RAGINIMAS  LR SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETUI

Gerbiami LR seimo žmogaus Teisių Komiteto nariai! Europos žmogaus Teisių Teismo teisėjos pašalinimas iš posto yra nepaprastas aktas, tačiau yra rimtų pagrindų, kad LR seimas kreiptusi į EžTT pirmininką su reikalavimu, atleisti Lietuvos teisėją ir antros sekcijos pranešėją Danutę Jočienę iš teisėjos posto. 1.  Savininkų bylose Jočienė ignoruoja išplėstinės kolegijos („Grand Chamber“) sprendimus (pavyzdžiui...
Read more »

Posted in LT | No Comments »

Europos Žmogaus Teisių Teismo užkulisiai – aukščiausio rango korupcija

August 16, 2010
By HRL

Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau: EŽTT) teisingumo vykdymo procesai vyksta labai slaptai, grubiai pažeidinėjant Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 6, 13 ir 14 straipsnius. Kas mano, kad iš Lietuvos į Strasbūrą atkeliavusios peticijos bus išverstos į anglų kalbą – klysta.  Aiškinama, kad peticijos neverčiamos todėl, kad EŽTT neturi pinigų.  Tačiau ir peticijų vertimas į visiems...
Read more »

Posted in LT | No Comments »

Teisėto pareiškimo nuslėpimas Europos Žmogaus Teisių Teisme

August 16, 2010
By HRL

Europos Žmogaus Teisių Teismo kanceliarijos darbuotojas teisės referentas Mykolas černiauskas atsisakė perduoti Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos atstovo užsienyje reikalavimus antros sekcijos pirmininkei, vietoj to raštu pagrasino A. Lietuvos teisės referentai (buvusieji ir dabartinis) atlieka savo darbą ir slaptus įsakymus pagal (ne be pagrindo) griežtai įslaptintas instrukcijas teisės referentų darbui (minėtos EŽTT reglamento 17...
Read more »

Posted in LT | No Comments »

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats